Blue diamond massage homo pse escort

blue diamond massage homo pse escort

Bombningarna förstör stora delar av den israeliska infrastrukturen och dödar tusentals civila, däribland också en del palestinska flyktingar. Även skolor och sjukhus träffas av Kinas humanitära bomber liksom i yttrandefrihetens namn den största TV-stationen. USA protesterar men måste i övrigt finna sig i att titta på. Medan hans land förstörs av Kina-alliansens bomber blir Israels folkvalde premiärminister anklagad för krigsförbrytelser och skall åtalas i en domstol som Kina pressat fram genom FN.

Han demoniseras i världsmedia genom att kallas "diktator", "Mellanösterns slaktare", "folkmördare" etc. Till sist går Israel med på att utrymma Västbanken, som besätts av trupper från Kina och dess allierade. De palestinska flyktingarna strömmar tillbaka. Men nu börjar en etnisk rensning som tyvärr verkar bli oåterkallelig.

Hundratusentals judar drivs i väg från sina boplatser. Det sker utan att världssamfundet och medierna nämnvärt reagerar. Judarna terroriseras, många av dem dödas och palestinska trupper går in i det som är kvar av Israel, där de i gränstrakterna utövar terror.

Israel utsätts för sanktioner, även från neutrala länder såsom Sverige. Det utarmar landet och arbetslösheten stiger katastrofalt. Kina kräver i "demokratins" namn att det israeliska folket väljer en Kina-vänligare regering, annars kommer de förödande sanktionerna att fortsätta.

Israels oppositionspartier får kraftig ekonomiskt stöd och får också flera röster än den sittande regeringen. Men de får inte absolut majoritet, vilket krävs för regimskifte. Det ordnas dock genom en av Kina påhejad revolt, då bland annat riksdagsbyggnaden, Knesset, sätts i brand. Efter ekonomiska påtryckningar går det ruinerade Israel med på att arrestera den förre presidenten. Variant 2 Den ryska ubåten Kursks förlisning Sommaren har Storbritannien en flottövning norr om Skottland i trakten av Shetlandsöarna.

Den bevakas av kinesiska ubåtar. Plötsligt kommer meddelandet att en av britternas mest moderna ubåtar saknas. Det visar sig att den har förlist, varvid över hundra brittiska flottister har omkommit. En av de kinesiska ubåtarna observeras senare att ha gått in i en Kina-allierad hamn för reparationer. Höga brittiska politiker och militärer uttrycker sin övertygelse om att deras ubåt blivit rammad av en kinesisk.

Någon fullständig klarhet har dock inte nåtts, eftersom bärgningen av den sjunkna ubåten har uppskjutits ett år. Variant 3 USA-ubåt rammar en japansk fisketrålare Kinas flotta har baser över hela världen och patrullerar världshaven. Vintern rammar en kinesisk ubåt en kanadensisk fisketrålare, varvid uppåt tio kanadensiska ungdomar dödas.

Variant 4 Ett av USA: Kinas spionplan, försedda med den mest sofistikerade tekniska utrustningen, inhämtar dagligen uppgifter om andra länder genom flygspaning inpå gränserna. Inte minst bevakas USA, av Kina betraktat som en framtida konkurrent om världshegemonin. USA svarar med att låta sina egna jaktplan skugga de kinesiska spionplanen.

Våren råkar ett amerikanskt plan kollidera med ett kinesiskt spionplan alldeles utanför amerikanskt territorialvatten. Det amerikanska planet störtar och piloten omkommer. Det kinesiska planet nödlandar på en amerikansk flygbas på Hawaji. Besättningen kvarhålls i över en vecka, vilket väcker världsvid upprördhet genom de av Kina dominerande medierna.

Rubriken var "Massmördandet från luften, en märkligt accepterad krigsförbrytelse" och underrubriken löd: Om det beundrade Royal Air Force skrev han bland annat: Han ansåg att man kunde klara av att fälla 1,5 miljoner ton bomber över Tyskland, vilket skulle leda till att 6 miljoner hus förstördes, varefter '25 miljoner tysklar skulle bli hemlösa, skulle bli dödade och en miljon svårt skadade" Englund påpekar att detta faktiskt också höll streck rätt bra.

Flera gånger har jag i Radio Tuff hänvisat till Sven Lindqvists bok från När terrorbombningarna mot tyska och japanska civila ska rättfärdigas brukar Coventrys öde alltid nämnas. Där dödades ca människor. Lindqvist skriver att skillnaden i avsikt är påfallande: Britterna anföll bostadsområden i Dresden utan minsta försök att rikta bomberna mot krigsviktiga mål som exempelvis bron över Elbe. Dagen därpå jagade amerikanska jaktplan de överlevande med sina kulsprutor" Sven Lindqvist menar, att massdödandet av civila från luften varken var moraliskt försvarbart eller militärt effektivt.

Och han punkterar den gängse bilden av att det var tyskarna som började. Coventry bombades den 14 november Men redan ett par månader dessförinnan hade Charles Portal föreslagit att det brittiska flyget skulle områdesbomba tyska städer.

Lindqvist konstaterar, inte utan en viss ironi: Kriget mot kvinnor och barn fortsätter. Det kommer att fortsätta så länge vi undviker att göra upp med det förflutnas förbrytelser. De som bombar kommer inte att respektera dagens lagar, så länge brotten mot gårdagens lagar urskuldas eller rentav förhärligas" PS: Tämligen okänt är det faktum att allierade bombningar dödade 67 civila fransmän och sårade 75 enligt det franska uppslagsverket QUID och Eddy Florentins bok "Quand les Alliés bombardaient la France" [].

Det innebär att flera fransmän dödades av angloamerikanska bomber än engelsmän av tyska bomber. Under första världskriget var andelen döda civila knappt fem procent, under andra världskriget 48 procent och under Koreakriget hela 84 procent.

I Vietnam och Kambodja lär andelen civila "förluster" ha varit ännu högre. Hur det är i Afghanistan vet vi ännu inte. Under årets första dagar får jag i min hand tre texter från källor, som i dagens opinionsläge har den fördelen att de inte utan vidare kan kallas antiamerikanska. Den första är en artikel i Svenska Dagbladet, den andra en lång uppsats i The New York Review of Books och den tredje är ett brev från en pensionerad Natogeneral.

Bland annat har hon -- som hon själv skriver -- undersökt "den amerikanska censuren av atombombsmaterial från det ockuperade Japan efter andra världskriget". Nu recenserar hon utförligt en amerikansk bok om massdödandet av civila under Koreakriget. A Hidden Nightmare from the Korean War" och är skriven av tre journalister, två amerikaner och en sydkorean. Koreakriget böljade fram och tillbaka mellan och , innan man efter tre års slaktande var tillbaka på ruta ett, den nuvarande stilleståndslinjen mellan Nord- och Sydkorea.

Det innebar att miljoner civila flyktingar rörde sig fram och tillbaka under kriget. Ofta hann de inte få med sig annat än de vita kläder de hade på sig. Dessa kläder gjorde, att de var väl synliga mot det gröna landskapet, till exempel från luften. Redan den 25 juli fick överste Edward Timberlake följande besked: Tidigare hemligstämplade rapporter från Pentagon rekommenderade befälhavarna att inte nämna bombade byar utan alltid kalla dem för militära mål.

Journalisterna tvangs till självcensur. Byn No Gun Ri, som finns i bokens titel, är en av dessa koreanska byar som brändes ned. Amerikanska soldater satte sina cigarettändare mot halmtaken, medan invånarna tog sin tillflykt till området kring en järnvägsviadukt. Där utsattes de för anfall från luften och för beskjutning från de amerikanska trupper som bränt ned deras by.

Omkring barn, kvinnor och män beräknas ha dödats bara av den här byns befolkning. En del av förklaringen till alla de här massmorden på koreanska civila är att amerikanerna befarade, att nordkoreanska infiltratörer hade nästlat sig in bland byborna.

Under ett halvsekel har de här krigsförbrytelserna varit nedtystade. Det hedrar det amerikanska samhällets vakthållning kring öppenhet och yttrandefrihet, att de nu äntligen har kommit i dagen. Ja, bokens författare belönades år rentav med det prestigetyngda Pulitzerpriset.

Den är på hela elva sidor, men så handlar den också om tre amerikanska böcker om det obarmhärtiga dödandet på Stilla havets öar under andra världskriget. Redan för sex år sedan tog jag i Pax-krönikor och här på Radio Tuff upp den ohämmat rasistiska jargongen mellan japanerna och deras västallierade motståndare. Som källa använde jag California-professorn John D. Dowers bok "War without Mercy", en passande titel, för det var verkligen ett krig utan nåd som från ögrupp till ögrupp utkämpades i Stilla havet.

Inte minst chockerande är att läsa om hur amerikanerna skändade döda --eller ibland bara halvdöda-- japaner. De skickade som suvenirer hem dödskallar, tänder, torkade japanska öron och andra kroppsdelar från sina motståndare. Ja, president Roosevelt fick som gåva en pennkniv, utkarvad ur lårbenet på en japan.

Det hedrar honom att han vägrade att ta emot den. Fångar sköts eller slängdes ut från flygplan. Till och med efter kriget följde behandlingen av japanska krigsfångar ingalunda Genèvekonventionen. Enligt professor Dower dog i fredstid japaner i västallierade läger. Dunne tar i sin artikel upp liknande makabra episoder. Han berättar om en sergeant som i sina fickor hade två testiklar. Dessa "maskotar" hade han skurit bort från en dödad japansk soldat.

En löjtnant brukade visa sitt mannamod genom att pissa i munnen på fiendelik. Dessa makabra inslag i kriget utan nåd orsakades inte bara av den propaganda, som betecknade japanerna som råttor, löss, dvärgar, gula apor eller dödsälskande fanatiker utan också av japanska illdåd.

Sledge, sedermera professor i mikrobiologi, skrev en bok om sin hemska tid som ung marinkårssoldat. Han berättar hur hans förband hittade amerikanska soldater grymt lemlästade, en med avhuggna händer och med genitalierna i munnen. Men han redogör också för hur hans egna behandlade ännu levande japaner: En amerikan såg att det fanns guldtänder i munnen på en sårad japan och började karva loss dem med sin kniv.

Innan japanen fick ett nådaskott av en annan amerikan hade den förste i sin iver efter guld hunnit skära upp hela ansiktet på den sårade. Man förstår Sledge's omdöme: Vår enda religion var överlevnad. Striderna på dessa tropiska öar var så förbittrade och mordiska, ja hatiska, att de enda som tjänade på dem var spyflugorna.

De kalasade på exkrementer och obegravda lik, så att de enligt Sledge blev "så stora, skinande och lata att de knappt kunde flyga" Kampen om ön Okinawa i krigets slutskede skildras i en av de i New York Review of Books recenserade böckerna. Amerikanerna släppte på några vekor 14 miljoner ton bomber över ön och i sin bok om det moderna kriget skriver Samuel Hynes om Okinawa efter striden: Det innebar att civila japaner drabbades oerhört hårt.

Av öns invånare dödades mellan 62 och Häromåret upptäcktes i en by på Okinawa liken efter tre amerikanska soldater. Det framkom att de dödats av byborna efter att ha våldtagit och dödat japanska flcikor. Den stora variationen i antalet dödade civila på Okinawa finner jag sympatisk. Min tumregel i sådana fall är att sätta mera tilltro till den lägre siffran, inte bara för att det här är fråga om att kanske förringa förlorarnas lidanden.

Då blir det ju berömvärt att vara revisionist. Tyvärr är jag också benägen att revidera andra siffror i den här artikeln. Den citerar flyggeneralen Curtis LeMays ord om att Tokyos invånare blev "svedda, styckade och stekta till döds". Det gällde flygraiden natten mellan den 9 och 10 mars Visst brann Tokyo som fnöske den natten och visst bröt det ut väldiga eldstormar, men att människor blev lågornas rov har jag aldrig hört förut.

Den vanliga siffran på dödade civila, 83 under en enda natt, är tillräckligt gräslig. Hon sitter vid sitt skrivbord med penna i handen. Men på bordet finns också en dödskalle och bildtexten uppger att den är "en bra japan, en död en", som skickats från hennes marinlöjtnant någonstans i Stilla havet.

Det är begripligt att man tvivlar på det här. Själv var jag nästan säker på att det var en propagandabluff. Okej, tänkte jag, att killar, som snabbt förråas i detta grymma skitkrig, skickar hem sådant, men att en så stor tidning publicerar en så komprometterande bild verkar osannolikt. Han skickade mig sedan sidan ur LIFE och nu sitter vackra Natalie med dödskalle på väggen i mitt arbetsrum. Jag skrev om det här i Pax, nr , och det blev början till slutet för mina tretton år som gratiskrönikör.

I brevet från Nato-generalen, som också är fil doktor och verkar mera intellektuell ån militär, berörs just frågan om krigens barbarisering. Han menar, att det är en myt att demokratier inte kan begå krigsförbrytelser. Om människor i demokratier blir tillräckligt upphetsade är de fullt kapabla att begå grymheter och förbrytelser. Och han citerar fransmannen Antoine Rivarol Folk är som metaller: Komplettera den här namninsamlingslistan..

Men jag klarar språket knappast här i norden.. En medlem af organisationen följer med och ni tillsammans kompletterar listorna Folk gillar att fråga något men svenskarna undviker att diskutera om de märker att du såhär blandat Jag stannar i byrån att färdiggöra våra sidor å Internet Är det korrekt såhär Här är folkets röst och å andra sidan bevittnar vi att de independenta veteskapsmän varnar världen Det här är en historisk varning s.

Historians talking on Massacre Balkan and Zionist connex beyond all the bloody plots: Här har vi en annan plattform, en protest-list hängs upp och vi ser här att mer än hälften som motsätter sig urspringligen kommer från Balkan Men den dominerande mediala apparaten visade en annan bild, världen blev lättlurad.. Det är en motbild..

Vem är då vill mista livet, undrar man Är det slumpmässigt att de aktievärdena i Dow Jones stiger upp medan folk massakreras?..

Varför dessa hundar aldrig mist sitt liv medan miljontals massakreras här och där? Varför de ministrarna som sitter i makten hatar oss då vi ifrågasätter deras dubbelmoral som Anna LINDH, horan som pratade om fred medan underskrivit massmordsplaner af sionistiska imperilaismen?

Redan imorgon ringde en myndighet och frågade massor om dig.. Jag borde inte heller förklara så mycket Titta på den här listan, http: Den här internationella ansvarskänslan upprepar sig omkring det drabbade folket i Mellanöstern: Underteckna vidare upprop exempelvis " Även sådana översittande skurkar bör ställas inför rätta liksom de alla andra kriminella!..

Allmänheten visade att vara överens att skurken Sahlin sättas till svars Aftonbladet skriver om Mona Sahlins bil beladd med dubbelt körförbud eftersom hon är statsråd vars främsta uppgift, vid sidan om opinionsbildning, är att lägga fram förslag till nya lagar till riksdagen.

Att en sådan person inte följer regler är intressant. Vi följer dessutom den rättsprocess som åklagaren inlett. Många hälsningar Lena Mellin on Received message was: På fotot syns en scen: Men den judaiserade systemet har flera sådana lydiga schakaler Denne officiella horan var inte ensam att mörklägga bevis Jag känner en annan fiffelsugen hora, som avslöjat hur hon själv arbetat mot offrena..

Hon heter Birgitta Heijer, varit aktivt I Näringsdepartementet som tagit hand om känsliga dokument "trafficking" Lyssna på oppositionella nyhetskällorna exempelvis; http: Anhöriga av massakeroffren önskar gärna tacka till de organisationerna bl. Estonia sjönk, regissören blev utsatt, priset blivit "arresteringsorder" Vi talar idag om Estonia för att halva passagerare var svenskar Jag ska berätta något annat som inte talas om I färjekatastrofen hände utanför Zeebrügges hamn, då människor omkom och över panikslagna räddades, inte kommit fram de stv kanalerna Ingen vet idag vad den färjan hette..

De som äger massmediala korpar, därför räknas bara deras kroppar Varannan dag bevittnar vi en annan form sanna "Holocaust", men vi protesterar inte detta Vi lever som ett civiliserat flock att protestera stackare Jörg Heider för att Human Butcher Ariel Sharon inte gillar när Haider kritiserat sanna massakrer och vi mestadels gör vad Bilderberg Maffiann, Hollywood's opinionsbildande amskineriet ville Därför utestängdes han vidare från DN, Expressen apparaten Ändå bör mänskligheten insistera att kämpa mot barbariet och aldrig glömma dessa massaker Oktober 4, El Al Boeing Massaker i Amsterdam September 28, Estonia Ferry Massaker i Baltiska havet om man gör en kortfattad lista över det: Det är dags ju!

There is no such word for example ethnical cleansing in Jenin, Qana, Sabra, Shatila Man som förvånar mig som inte alltid kämpar mot sina sanna fiender utan visar motsägelser Jag känner vissa systemkritiker som visar ofattbara, barnsliga attityder Eller den datarebellen sagoberättaren Bodil Margret Lindqvist som tjallades av kyrkogängets profiter, straffades men ändå hon hjälpte till de jäviga kryrkokonfirmatörer för "homepages", helt gratis Tcholakov's vissa surrealistiska karikaturer..

Gamla kommunistiskapartiets ateistiska medlemmen Bodil Margret Lindqvist som hjälper till församlingssidor Sådana manöver menar du? Det är som en av förföljda, registrerade När man går till hans homepage, märker detta Annars skulle allt försvinna ur servern Det är hans uppfinning liksom Tcholakov Systemkritiker överdriver med systemets knähundar genom att utnyttja vissa teckningars mening Glöm inte att borgeoisin gillar inte hjärnans funktionernas kartan utan sitt stjärtas foto att roa sig Titta omgivningen; se även på en minsta marknadsförda grej, tandstickslådor exempelvis säljs bäst genom nakna kroppsbilder Du också bör utnyttja deras smuts som en ankla medel som målande verktyg att få vinna mark för ditt uttryck Men hade drabbat å liknande sätt när han börjat avslöja fascistiska händelserna Men Tcholakov var också smart, upptäckte att vissa rader aldrig försvinner Maktpamparnas svaga sidan, betecknar jag Dessa sportsmän och vissa andra upptäckte etablissemangets svaga sidan så att vissa saker blir kvar När man läser exempelvis de andra förföljda människornas berättelser där också ses vissa löjliga teckningar Men det är riskabelt, medan kämpa mot bourgeoisins såhär riskerar de undertryckta kategorier att de lura varandra.

Oligarkiska systemet lurar sina mest beroende drogade instrumenterna Har du hört om den lobbyverksamheten har något speciellt förslag om detta Folk kan inte gissa ens Alla kan inte använda hjärnan fullkomligt Jo, folkets medelmåttiga IQ -nivån en av de orsakerna leder till fascismen också Jag respekterar all form rättshaveristens kamp mot den modernisareda fascismen Vad betyder det att Menorah-valparnas förfalskade "staff" journalisterna försöker skapa så fritt?

Man som säger allt undrar ingen men någon som citerar honom behandlas som kriminal Man kriticerar ju systemet Man citerade mig också, skulle jag klaga på honom?.. Det här är en citat av mina sidor oavsett skickas vidare av Rainer eller inte Ursprungligen är det en nyhet som jag formaterat Hur skulle den här diskriminerade människan eller en annan som ni listat ut anklagas att bara citerat oss?

Vi skulle se vem som bakom sådana Är den jag som bakom sådana kritiker som avslöjar svenska marionettes dumheter? Hitta en annan leksak!.. Det var inte meningen! Då byter vi ämnet! Vad äger du om "varsel"? Imorgon minskar vi anställda fyrtio procent här i tidningen Tillvägagångssätt låter som potentiell stämpel som sionister utövar i de ockuperade områdena Men om det vara såhär, om man är anhängare av någon form Skulle man lobotomera hela världen för bara en handful skitiga amerikanska dollar!?

Sådan typ av oliktänkande är listiga att dölja sin filosofi och mycket duktiga att påpeka oegenligheternas och samverkande kretsarnas löjliga profiter.. Troligen därför förföljs dessa ännu hårdare Systemkritikers opinioner behandlas liksom steriliserade människors gnäll Lobotomerades anhöriga exempelvis är en av de kategorierna oavsett de inte veta eller låtsa att inte veta Den scenen hårdare och mest kamouflerade bara Mestadels i SvekJa använder förnuftiga den här grundliga varma termen Röda Gävle arbetaren Ernst Rainer Holm skulle aldrig drabbas av den tragedin om han skulle vara en lydiga lobotomerade medborgare profil som etablissemanget fordrar Nu stämplas han som systemfara individ Inte bara hans aktiva protester utan finns massor tankar som handlar om yttrandefrihets grundregler Rainer Holm deklarerade många gånger hur de makthavarna hycklar om sådana grundregler Det var en gång svenska tv kanalen 4 startat en diskussion omkring lagar och rättigheter, då deltagit han i diskussionerna och använt kritiska ord mot hycklande regimen i SvekJa Kingdom.

Sådana debattillägg suddas bort av Siewert Öholm, som medlem i sionistiska lobby verksamheten; men ändå fick jag chansen att anteckna en bit av Rainer's respons. Det var 6 may då ljög demokratiminster Britta Lejon å två projekt men snart fått hon respons av Rainer Holm, vad jag hunnit notera här; "En stor del av Demokratiinstitutet's forskning handlar om politisk kommunikation, det vill säga de ömsesidiga relationerna mellan förtroendevalda och väljare samt massmediernas roll i den moderna demokratin Hur långt kommer ni och förföljelseapparatens staff att gå för att tysta mig?

När vanligt folk vänder sig till sådana demokratiska skurkar, då brukar sekreteraren säga att ministern fått nyligen en kort semester eller deltagit något möte helt ute Vikarierande har ingen aning om demokratiska rättigheter när bara du eller jag som drabbas Titeln stort men huvudet tomt när det handlar om yttrandefrihetsrättigheter Korparna som äter samma skit visar liknande karaktärer, samsas i sin skitiga miljö Inte bara ärade intellektuella, även vanliga hederliga medborgare borde protestera att det här som stinker är helt orättvist!

Ni paratar här om det enskilda fallet, men det finns ju hundratals drabbade Dessutom offras man brutalt ibland om man klassas obotligt besvärlig Minns du Osmo Vallo, exempelvis?..

Man hävdar ju Osmo Vallo suddats bort nästan spårlöst men historien fortsätter genom att avslå hans mammas anmälningar bland andra drabbade anhöriga Jag fattar inte vad som gemen med alla de som kritiserar juridiska händelserna Vet du vad är gemensam?.. Jo, Osmo Vallo lever inte längre men hans mamma hotas fortfarande, fått avslag Hör på mina vänner; Jusek är inte förrrädarnas sista fäste utan några anställda hjälpte att bevisa hur exempelvis Osmo Vallo's mamma eller andra drabbade anhöriga behandlas i domstolarna Vissa förrådde sig själva däri juridiska fuck-föreningen Här är en pärm av kärande stackaren; "Domskäl Han räknas som dåre!

Jag personligen känner vissa domare som träffat i Golf Club Tenerrife, ser världen som sin mammas psykologikliniken, betecknar alla sjuka och de som golfar är friska bara Då X's inställning inte innefattar laga skäl för skäromålet skall detta ogillas. Hur man överklagar; se bilaga 2. Överklagandet ges in till tingsrätten och ställs till Hovrätt. På tingsrättensvägnar underskrivet av sekreteraren.

Det är en bit av svenskt modell kliché-domslut! Dommaterialet publiceras hos etablissemangets pappers koncerner liksom Bonniers, Nordstedts Jag älskar den Nordstedt Verlag också som bara publicerar sionistiska propagandböckerna och sprider över hela världen.

Unik hyckleristisk i den modern etiketterade världen Men du skrattar inte Jag skrattar inte utan blivit orolig De som också blivit oroliga om vissa kliché-liknande domslut Man kan inte misstänka Om någon riktig jurist går til United Nations relaterade kommitteer, ansvarige kommissions eller Europeiska Domstolen och hämtar kopior av vissa personers pärm Johansson; icke sålda socialister som Bengt Frejd, Sara Lidman, Staffan Ehnebom; "Free Speech Fighters" som godtyckligt etiketteras som Adolf Hitler's anhängare trots den stackare Hitler inte existerar; kapitalistiska handlingarnas envisa motdemonstranter som Jan Hatto, Sten Arne-Zerpe, Dietlieb Felderer; svenska pedofilia-marknadens offer Johan Asplund's anhöriga som ständigt avslåss inför det fifflade rättsskippet, vapenhandelns kritiker som en gång varit Henrik Westander för belöningen med professor titel, bredvid honom lika flexibla Calle Höglund; anti-Imperialister som Hannes Westberg, Herman Schmid; icke köpta journalister Staffan Beckman, Stefan Hjertén, Linus Brohult; hederliga troendenas förespråkare ärkebiskop K.

Hammar; de sanna Vietnam desertörer som Robert Malecki; den brutalt mördade fotbolllfan Tony Deogan's mamma Radha, lillebror Tommy Deogan som insisterar anklaga nu detta zigenarfientliga åklagarämbetet; Work Rights Fighers som Jimmie Östergren fr Högdalen och hans ombud Bengt Pettersson fr Folkets hus Rågsved; Lilian Gustavsson avslåss å samma sätt hon som är mamma till årige Anders vilken mördades i ledarhunden Anders Carlberg's Fyrshuset i Hammarby att bara fascister utövat nya torturmetoder; yttranderättigheters kämpe Ernst Rainer Holm och självklart hundratals tappra anti-imperialister som registrerats, offrats och ständig kränks av oligarkiska systemet..

Vem som anklagar vissa personer, sådana oliktänkande registrerade förlorar, förtryckaren vinner där också Även om det handlar justitie inkasso ser vi att bara en del personer som plågas Men när de förtryckta kategorier själv offras på något sätt och därefter försöker klaga något, då avslåss man absolut Systematiskt diskriminering fortsätter även i rätsskippet Kanske ingen som märker vad som luktar bakom officiella pelaren!

Nästan hela världen visste! Jo, liksom den sanna Holocaust d. Vad finns alla deras pärmar som gemensam Vad X framfört innefattar inte till någon del påståenden av beskaffenhet att kunna leda till skadeståndeskyldighet för svarande. Inte ens en stark presumtion för att framställda krav skulle vara uppriktigt reel och seriösa och därmed medföra en rätta att få dem prövade kan leda till att vad X framfört skulle berättiga honom till ett kontradiktatoriskt rättegångsförfarande.

Alla systemkritiker systematiskt ogillas Inte kritiker och inte vänster bara.. Det räcker bara ha en anhörig i familjen som blivit känd, registrerats som hotat judiska maffians världomfattande projektena, då nollas mannen Även registreringsnämndens anställda registrerades i synagogor och hos sionistiska lobbyn, då förlorar man tyngden i samhället även om man vara tyngboxaren Ernst Rainer Ta den pärmen tillbaka till arkivet Säg till ingen därute, snälla!

Jag har bara ett och ett halvt år att pensioneras, tack vare gud! Där bevittnat man hur rykten spreds i svenska skvallerpressen och satanistiska fresten af judiska Expressen Folk som läser sådana storier gratulerar den gamla vänster frihetskämpe kamraten Bodil Margret Lindqvist Sagan om Ulf BERG exempelvis är en del av Bodil's verkliga kompetens area som diskriminerades, ifråntagits sitt verk och oförsonlig straffades liksom flera andra som arbetarklassens medlemmer, förargar makthavandena, räcker bara beskriva systemets handikapp Saga-files och "databrottslingen" rebell-berättaren veteran VPK-anhängare d.

Men det finns solidaritet som omgivningen erbjuder bl. Vi kämpar mot imperialistiska invasioner över hela världen och bildat ett eget initiative som "Peace Poety movement" Våra sympatisörer lägger sina fina poem exemplar på Internet som Comrade Jörgen Bodil's närmaste vännen Jörgen K.

Kennedy Palme built a support link: Datarebell kamrater är inte ensamma å sin kamp mot imperialismens kyrkoråttor Livets ord och liknande fascistiska ligor exempelvis Frimurar sektens mason staff, till och med evangelian fascister allihop allierade fega attackerar mot stackaren Bodil liknande anti-imperialister. Vissa sidor raderats av Livets ord Vissa sidor manipuleras ständigt Dessutom producerar Maccabi anställda falska Anti-Fa homepages Judiska och dess uthyrda samverkande fascistiska horor, terroristiska nätverkets eXpo liknande våldbenägna sionligor skickar sina nakna fotos att skada seriösiteten Det här fanatiska manipulationsgänget använder terror metoder även å den tekniska världen Ibland blir man så rädd och börjar driva självcensur som stackare sagoberättaren Jörgen K.

Tyvärr, fienderna försöker sudda bort sanningen och kanske til och med svartmåla solen Ändå önskar man närmare info om databrott? Nej, säger mitt hjärta! Människan bör inte behandlas som George Orwell beskrivit Man bör reagera och agera på något sätt!.. Hamna i samma situation, då räknar man en till som stängs ute!.. Vet du att flera hundra begått självmord bara i de senaste månaderna, ingen redaktör ville ge utrymme för att det inte lönsamt att behandla som nyhet Jo, han var mycket duktig, vältränad aktionsman Han också hette Stefan, men inte Stefan Dimiter; haft bara ett namn Det var den gamle revolutionären Stefan Tcholakov, som frivilliga gerillan stred mot etablissemanget, fått mycket svåra fängelsedomar, troligen dött i fängelset Både åklagare och domarkorpar var jäviga kollaboraterade instrumenter som nu igen full fart i vissa områdena Lyssnar du inte på dem?

Vad medger de som särskilt? Lyssna på inslaget av inspelningen! Eftersom Passy skurken är jude och bedriver bedrägeriet bara i Bulgaria och Macedonia d.

Vi talar om det halvofficiella klassiska bedrägeriet, vilket utspelas nu som sionistiskt krav på Bulgaria Macedonia Judarna i Macedonia kräver nu kompensation av bulgarerna och anledningen till det menar judarna är att under 2: Chanserna till att dom kommer att få igenom sina krav är i ganska stora med tanke på att Bulgaria's utrikesminister är juden Salomon Passy.

När kraven väl har genomförts och man har fått sitt skadestånd så kommer makedonierna att få den stora äran att få ett förintelsemuseum i dom centrala delarna av sin huvudstad Skopje. Dessa utvalda judar som plundrade de som drabbade, flydde senare till vissa andra länder exempelvis Australia, SvekJa, Jew York Fdelsedagsrim skna sexstllningar tips. Hot and Sexy Stockholm Escort. Escort tjejer malm sexstllningar film. Sex Free Film Escort.

Eskort Malm escort stockholm sexstllningar escort sextjejer. Eskorts, Malm PSE is the name of the service on escorts. Thaimassage stockholm he sexstllningar gravid. Sex treff norge sexchat norsk. Se en frteckning ver alla sexstllningar som erbjuds av eskorter. Escort lule Advertisement adoos och sthlmtjejer. Located in central Malm on stra. Tube porno escort kvinnor. Thaimassage i Malm under Skne Malm Ny salong. The girl friend experience you need Hi, Real girl, real photos, real sex. German Escort Girls Berlin.

Svenska Eskorts, Stockholm Eskorts, Gteborg. Gravid sexstllningar gbg eskort. Escort i gteborg sexig bh. Gteborg och Malm i Sverige. Asian girls handjob sex malm Stockholm you can try this. I m Adda new girl in town Backpage escort stockholm sexstllningar som fr tjejen att komma.

Ny recension fr Phurida. Escort girls in malm massage. Sex stllningar stockholm eskort sexstllningar som. Escort stockholm sexstllningar escort sextjejer realescort. Login escorter sexstllningar bilder escort rebro. Letar du efter eskort och massage Tjejer frn Stockholm i. Black amazon Cuban escort fucks a tiny white gu Massage. Mtesplatsen sk rosa sidan malm. Malmo Sex Massage Malm. John thompson german escort girls berlin. Anal escort backpage stockholm escort anal escort. Sabai sabai spa bangkok massage sabai sabai.

Login escorter sexstllningar bilder escort rebro rebro. Eskorter i malm stringbody. Videos porno sexstllningar fr. Escort sweden sex escort malm upperrhine.

Adam Eva en swingers. I am Briana, Experienced blonde escort lady ready to have fun with you. Behandling hos Sandbergs Massage. Girl Norsk Webcam Chat. Gravid sexstllning escort i malm, Prostituerade malm.

HOMO NURU GEL MASSAGE BANGKOK ESCORT SÖDERMALM

HOROR HOMOSEXUELL STHLM KNULLTIPS

Blue diamond massage homo pse escort

20 juni - Escort call girl - Svensk naken tös Massage bondage Eskort Malmö. wh Girls Porn Tube film massage i .. Sexrummet · Homo / Bi · Lobby. .. Blue diamond massage malmö svensk fri sex, Test sexleksaker. . toppar Sexiga underkläder online xxx sex movies Porn Star Escort Tjejer Gäller huruvida man sanna. Meine grosse schwester hat richtig geile mãƒâƒã†â'ãƒâ‚ã‚â¶pse! här:3 år sedan fördel förtjusande, hanrej, cutie faktor: Vid2C · Bra kön med obese. Gratis amatör sex massage stockholm billigt happy ending stockholm erotik porn bjönne gratis. sex vidos Sex video xxx oljemassage strapon anal eskort tjejer i stockholm, Är inte homo och söker ej umgånge, någon som har lust att följa med till anal sex thai tantra malmö Porn Videos o gratis blue diamond massage. 6 sep "Blue Tango" involved 20 experiments with spraying live onomalab.eu bacteria I met different "foot massage escorts" there, who came from Estonia, onomalab.eu @onomalab.eu, [email protected], [email protected], [email protected], http:// onomalab.eu Jewish domination of the diamond business. 11 nov Nurumassage Eskort Massage Stockholm överkalix Gratis Porrcom .. Bdsm Free Erotisk Novelle Homo Storvollen Hardcore Bondage Afrikansk Massage Goteborg . Nakna Brudar Torgesta Porn Star Fetish kläder gratis svensk sex, sexfilmer blue diamond massage malmö, Pad Khing med kyckling. Real escort malmö mogen kvinna sex Kvaved Gratis Sex Mogna Kvinnor Call Girl Träffa blue diamond thaimassage porr fittor men någon medlem skåne community mogen kvinna oljemassage linköping Dig som är homo, bi, trans, gives passionate anal GFE and PSE sexy blonde Malmö shemale escort with Videos.